Zásady ochrany údajů

SIPRAL a.s. zpracovává vaše osobní údaje v souladu s Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 známé jako ‘UK GDPR‘ a Data Protection Act 2018 známé jako ‘DPA 2018‘ a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).