Archiv hl. m. Prahy

Archiv hl. m. Prahy
[ 84 ]

realizace 1996–1997
typ konstrukce vnější obklady
typ stavby veřejná
generální dodavatel Pozemní stavby Zlín
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Skutečnost, že novostavba budovy Archivu hl. m. Prahy byla v roce 1994 umístěna v sousedství Státního ústředního archivu a Státního oblastního archivu v Praze 4 – Chodově, dala v této oblasti vzniknout ojedinělému archivnímu areálu.

Archiv hl. m. Prahy

Výšková budova bez oken, tzv. depotní blok, má třináct nadzemních a jedno podzemní podlaží. Na každém patře jsou čtyři sály, v nichž jsou uložené archiválie. V přízemí depotního bloku lze navštívit vestibul, studovnu, konferenční sál pro přednášky nebo stálou expozici o dějinách a současnosti archivu.

Na jižní stěnu tohoto depotního bloku navazuje stejně vysoký obslužný objekt s výtahy, strojovnami vzduchotechniky, stabilním hasicím zařízením a místnostmi, kde se odborně zpracovávají archiválie. Při pohledu z jakékoli strany budovy výrazně dominují této jihovýchodní pražské čtvrti.

Zdánlivě strohý architektonický návrh budovy odráží jeho funkci a má symbolicky vyjadřovat trvalost, čistotu a odolnost vůči módním trendům - stejně jako historická fakta obsažená v archivních dokumentech. Fasádu tvoří kombinace dvou odstínů šedé žuly: španělská žula Rosa Vilar s růžovým nádechem v leštěném a matném zpracování a žula výraznější šedé barvy z moravského Mrákotína. Střízlivý vzhled kamenné fasády oživují okna a prosklené fasády osazené v jasně červené konstrukci.

Dodávkou Sipralu byla modrá část fasádního obkladu, na které jsou žulové dlaždice nahrazeny deskami modrého smaltovaného skla. Nepravidelné přechodové tvary skel byly zaměřovány na místě a skla byla vyráběna podle sololitových šablon. K upevnění desek z jednoduchého kaleného skla byl použit kotevní rastr původního obkladu s nanýtovanými držáky skel. Do jednotné kompaktní plochy tak byl na výškových částech budovy vložen nepravidelně zvlněný modrý pás běžící kolem celého objektu, čímž byla jednotná masy opticky rozbita a vznikl zajímavý a výrazný prvek.

www.ahmp.cz/index.html?mid=35&wstyle=0&page