Podnik výpočetní techniky

Podnik výpočetní techniky
Praha
[ 60 ]

realizace 1995
investor PVT
typ konstrukce rastrová fasáda, rámové konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Vodní stavby Bohemia
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Jedním z důsledků dynamického rozvoje firmy PVT byla nutnost výstavby moderní administrativní budovy v Kovanecké ulici v Praze-Vysočanech. Tohoto náročného úkolu se úspěšně zhostil tým odborníků vedený Ing. arch. Janem Hančlem z architektonického ateliéru Atrea. Budova zejména tvarem a použitými materiály demonstruje odlišnost svého účelu od okolní bytové zástavby a přispívá k celkově příjemnému prostředí v blízkém okolí. Předmětem dodávky společnosti Sipral byly tvarově členité vnější prosklené konstrukce.

Podnik výpočetní techniky

Severozápadnímu nároží budovy dominuje plynule zasklená válcová plocha, která je v tvarovém i barevném kontrastu s rovnými plochami omítnutých přilehlých fasád. Zakřivení válce je opticky zvýrazněno horizontálním členěním. Nosná hliníková konstrukce této prosklené fasády je tvořena atypickou kombinací rámového systému se skrytým okenním křídlem Hueck IF a provětrávaného fasádního pláště Hueck KF 75, která jako jediná byla schopna splnit náročné požadavky architekta na spojení dovnitř otvíravých okenních výplní s potlačením vertikálního členění fasády.

Vlastní zasklení je provedeno modře probarveným sklem typu Stopsol Supersilver Dark Blue a CR 20 s potlačenou reflexí. Pohledově zajímavou konstrukcí je i předkloněná fasáda před ředitelskými kancelářemi na jižní straně objektu, zasklená zeleným reflexním sklem Stopsol Supersilver Green. Zvolený nosný systém Hueck KF 50 umožnil funkční i optické propojení prosklených balkónů s hlavní fasádou. Bohaté prosklení přízemních částí budovy umožňuje průhledy do přepážkových hal pro veřejnost, čímž dochází k oživení nejbližšího okolí objektu. Pohledové dělení těchto konstrukcí koresponduje s modulací venkovních betonových sloupů a v místě hlavní vstupní haly navazuje na válcové prosklené fasády s barevně i geometricky zvýrazněným vertikálním členěním.

Technicky i vzhledově podobnou konstrukcí je prosklení hlavního schodiště ve vyšších patrech budovy na její jižní straně. Jako hliníkový nosný systém byl opět navržen Hueck KF 50. Vlastní vstup do budovy je realizován pomocí obloukových automatických posuvných dveří, jejichž dodávku zabezpečovala společnost Sipral v rámci dodávky obvodového pláště.