Česká národní banka

Česká národní banka
Hradec Králové
[ 56 ]

realizace 1994–1995
investor Česká národní banka
architekt Ateliér Zídka-Plocek-Misik, Architektonická kancelář
typ konstrukce rastrová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, protipožární konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Vojenské stavby
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V letech 1994-1995 se Sipral podílel rozsáhlou dodávkou sklo-hliníkových fasádních a interiérových prvků na vzniku nové budovy pobočky České národní banky v Hradci Králové. Objekt ČNB se nachází v přestavbovém území poblíž centra města a je v pořadí první budovou, která zde byla postavena v rámci plánu výstavby nové obchodní a finanční části města.Autoři projektu budovu kompozičně rozvrhli do tří částí s výrazově podobnou architekturou. Nárožní objekt se zrcadlovými okny v líci kamenného obkladu vytváří dojem kompaktní pevné kostky. Pro dosažení tohoto architektonického záměru byl pro konstrukci okenních ploch zvolen strukturální fasádní systém HUECK GF 60. Výrazově velmi zajímavou konstrukcí jsou zvlněné prosklené plochy, které jakoby měkce připojují zbylá dvě křídla k nárožní části. Tato technicky nejnáročnější konstrukce, jejímž půdorysným průmětem je lomená křivka, svojí zborcenou plochou zavírá zvenčí jednotlivá podlaží a zároveň svými zešikmenými částmi tvoří zábradlí terasy a lodžií. Stěny jsou provedeny ze systému FENSTER-WERNER v provedení STRUCTURAL GLAZING.Zrcadlový odraz okolí ve strukturálně zasklených plochách je umocněn použitím velmi kvalitního vysoce reflexního skla typu Calorex. Lehké ocelové konstrukce umístěné před prosklenými fasádami navozují pocit tuhého spojení všech tří částí budovy v jeden celek. Jsou obloženy eloxovaným hliníkovým plechem a byly také součástí dodávky Sipralu.Náročnému požadavku architektů na co nejmenší pohledové šířky profilů okenních rámových konstrukcí plně vyhověl integrovaný okenní systém HUECK IF. Pro konstrukci pásových neprůstřelných oken byl vybrán systém HUECK 2.1 doplněný z vnější strany obkladem z legovaného hliníku v požadované balistické odolnosti.Další zajímavou konstrukcí je vnější zasklení točitého schodiště v centrální hale budovy. Technicky se jedná o lomenou fasádu ze systému HUECK KF 50 s integrovanými okny HUECK IF. Ze stejných systémů je proveden prosklený plášť jídelny, dále stěny na terase u ředitelny a lodžiová stěna. Tyto jsou však ještě rozšířeny o posuvné dveře ze systému HUECK 2.1. Pozornosti by také neměly uniknout konstrukce patřící do oblasti tzv. atypů. Jsou to:skleněná markýza nad vstupem do bytové části, strukturální obklad dotačního vjezdu, neprůstřelné kruhové světlíky a část konstrukce zimní zahrady.Součástí dodávky Sipralu byla i značná část interiérových prosklených konstrukcí. Při hledání celkového architektonického výrazu budovy bylo záměrem autorů projektu vyjádřit vážnost, stabilitu a vyváženost české měny. K uskutečnění této myšlenky přispívá mimo jiné i volba kvalitních stavebních materiálů, které nepodléhají snadno zkáze. Mezi ně se řadí i sklohliníkové systémy dodávané Sipralem, které z dlouhodobého hlediska splňují ty nejnáročnější požadavky.