Lewisham Gateway

Lewisham Gateway
Londýn
[ 318 ]

realizace 2019–2022
investor Muse Developments
architekt Axis Architects
typ konstrukce modulová fasáda s hliníkovým obkladem v 8 barevných variantách, modulově řešené balkony včetně zábradlí, v přízemí budovy rastrová fasáda s 3D ohybem kazet
generální dodavatel Balfour Beatty
objem zakázky fasádního pláště 500–999 mil. Kč

Sipral pomáhá naplňovat vizi a strategii udržitelné komunity londýnské oblasti Lewisham Gateway. Dodávkou fasádního systému „společně tvoří z Lewishamu skvělé místo v Londýně pro život, práci a vzdělávání.“

Lewisham Gateway, oblast na jihovýchodě Londýna, se díky aktivnímu zapojení komunity přetváří v bezpečné místo plné životní rozmanitosti. Jedním z klíčových bodů strategie a rozvoje je výstavba vysoce kvalitního bydlení, které lidem poskytne příjemné prostředí pro život. Tento záměr naplňuje několik subjektů, které se společně podílí na výstavbě prozatím největšího developerského projektu v této oblasti. Za návrhem projektu stojí UN studio, britské studio Axis Architecs následně převzalo projekt jako místní architekt v rámci přípravných a prováděcích prací. Generálním dodavatelem projektu je společnost Balfour Beatty, která jménem společnosti Muse Developments na stavbě spolupracuje s London Borough of Lewisham (městský obvod), starostou Londýna a také integrovaným úřadem Transport for London zodpovídajícím za londýnskou dopravu.

Celý projekt výstavby je rozdělen do dvou fází. Sipral se podílí na fázi druhé, realizuje fasádu nejvyšší budovy o 31 podlažích s výškou 100 m a pracovním označením objektu D2. Spodní dvě patra tvoří rastrová fasáda, kterou po stranách uzavírají obklady z prostorově ohnutých hliníkových plechů. Ty tvoří zajímavý, leč projekčně, výrobně i montážně nelehký prvek. Tato patra budou sloužit ke komerčnímu využití. Větší část budovy nabídne prostory k bydlení. V posledních patrech budou mít uživatelé bytů výhledy z prostorných teras.

Materiálová rozmanitost utváří architekturu a design celé stavby. Tento projekt je proto co do členitosti a barevnosti výjimečný, co kus to originál. Jedno patro obvodového pláště tvoří 106 kusů modulů složených až z 85 sérií odlišných tvarem i barvou. Ačkoliv se tvarová skladba opakuje ob jedno patro, tak barevná škála, která čítá až 8 odstínů, zvyšuje náročnost celého procesu. Ladění stavby do 7 různých odstínů šedi v nepatrně se odlišujících tónech nabourává nepravidelně se prolínající zlatá barva, která je použita v místech balkónů. Na jednom patře je 8 různých typů balkónů. Vstup na ně tvoří dveře posuvné i jednokřídlové ven otevíravé. Dalším technickým detailem na modulech je zakomponované vzduchotechnické potrubí, které prostupuje skrz obklad a modul do interiéru budovy.

Zvýšené nároky na výrobu s sebou přinášejí také britské normy. I v tomto případě jsou moduly opatřeny pasivní požární ochranou, která je na některých místech zdvojená. Uvedené parametry významně ovlivnily celý projekt již od samého začátku. Členitost stavby a specifičnost fasádních modulů si vyžádala velmi přísné a detailní plánování celého procesu od logistiky jednotlivých komponentů do výroby až po samotnou montáž modulů přímo na stavbě.

Vizualizace (c): Balfour Beatty