Komerční banka

Komerční banka
Plzeň
[ 289 ]

investor Komerční banka
architekt Lewis + Hickey Praha
typ stavby komerční
generální dodavatel Trigema Building
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Generální rekonstrukci obvodového pláště objektu KB v centru Plzně prováděla stavební firma Trigema Building a.s. V rámci stavby byly odstraněny stávající prosklené fasády, vč. předsazených masivních slunolamů, z celého objektu byl odstraněn fasádní obklad a části skladeb střešních konstrukcí. Prosklené fasády byly provedeny nově, jako hladký, celoprosklený obvodový plášť předsazený před nosnou konstrukci stropů. Plné fasády objektu byly zatepleny a opatřeny zavěšenými fasádními obklady. Nově byly provedeny též hydroizolační a tepelně izolační konstrukce střech, včetně dalších venkovních konstrukcí, jako povrch nosných pilířů, otevřené venkovní podhledy a povrchy balkonů. Součástí stavby byla i dodávka nových mřížových rolet a garážových vrat v suterénu objektu. V souvislosti s předsunutím prosklené fasády před líc stropní konstrukce byly uvnitř objektu provedeny nové vnitřní parapety, nové napojení fasád na stropní desky a nové napojení vnitřních interiérových příček.

Komerční banka

Stavba probíhala po etapách a to za nepřerušeného provozu v objektu. Časové, technické, provozní a bezpečnostní otázky související s provizorním provozem objektu během stavby byly důležitou součástí průběhu stavby. Požadavky na časový postup prací a rozdělení do jednotlivých etap byly upřesňovány na základě podkladů od generálního dodavatele stavby, který průběžně vydával harmonogram plánovaných prací k odsouhlasení investorovi a to zejména s ohledem pro zajištění přístupu do prostor se zvláštním režimem.

Sipral se na tomto projektu podílel komplexním návrhem, výrobou a dodávkou všech prosklených fasád budovy, včetně demontáže těch původních. Nové prosklené fasády jsou provedeny převážně jako modulové. Jedná se především o fasády na hlavní hmotě objektu, provedené jako hladké, systémové, z AL fasádních systémových profilů, v tepelně izolačním standardu, který plně splňuje tepelně technické požadavky ČSN. Jako povrchová úprava profilů byla zvolena metalická prášková barva v odstínu RAL.

Prosklené fasády tvořené kombinací průhledných částí a neprůhledných výplňových panelů jsou zavěšeny před vnější líc stropní desky. Průhledné části zasklení jsou opatřeny otvíravými systémovými okny se skrytým rámem a kováním splňujícím požadavek na zvýšenou třídu bezpečnosti proti vloupání. Okna jsou vybavena také magnetem pro napojení regulace fan-coilů a pro napojení na EZS.

Neprůhledné panely jsou zateplené a jejich zasklení je realizováno ve dvou variantách. Jedna část fasády je osazena stejným dvojsklem, jaké bylo použito v průhledných částech, ale s kaleným tmavým sklem na zadní pozici izolačního dvojskla. Druhá část je zasklena jednoduchým kaleným sklem typu Planibel clear s potiskem barvy RAL9018. Obrys otvíravých částí je dále zvýrazněn předsazením rámečku z atypických profilů v barvě RAL 9010 před rovinu fasády.
Část prosklených fasád objektu, fasády v 6.NP, 2.NP (v bankovní hale) a v přízemí, je provedena jako systémová rastrová fasáda stejných parametrů a kvality jako fasáda modulová. V rastrových fasádách v 6.NP jsou osazena okna se skrytým kováním, stejně jako v modulových fasádách. Fasády ve 2.NP a v přízemí nemají otvíravé části, ale pouze velkoplošná skla. Vstupy v přízemí tvoří dvoje automatické posuvné dveře.

Pro čištění fasád je na objektu osazen mycí systém. Ten je realizován jako trvale předvěšená railová dráha (systém ROSTEK) pro mytí fasád z gondoly nebo pro upevnění lan v případě mytí horolezeckou technikou.