Trinity

Trinity
Bratislava
[ 277 ]

realizace 2011–2013
investor VARA group
architekt Arding
typ konstrukce vnější obklady, systémy stínění
typ stavby rezidenční
generální dodavatel Metrostav, divize 1
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Trinity je moderní polyfunkční objekt, který se skládá z rezidenční části umístěné do tří věží. Věž A má 21 podlaží, věž B má 27 podlaží, věž C má 24 podlaží, celková výměra bytů činí cca 30 000 m2, v současné době je však dokončena pouze věž A. Dalšími částmi jsou obchodní a wellness část situované do spodních pater objektu, součástí jsou také administrativní prostory, které však mají pouze doplňkovou funkci. Developerem je společnost Nadlan, a.s., člen skupiny VARA GROUP.

Objekt je situován v Bratislavě do moderní administrativně-obchodní lokality Mlýnské nivy a je ohraničen ulicemi Plynárenská a Jarabinkova, dobrou dopravní dostupnost zajišťuje napojení na městský dálniční obchvat (dálnice D1, D2) a dále fakt, že lokalita je vzdálena cca 5–10 min. od centra Bratislavy. Celý objekt je architektonicky pojat jako „life style“, kde se snoubí moderní design budovy s praktičností a s velkým důrazem na současný moderní způsob života a bydlení.
V rámci realizace 1. etapy, kdy byla realizována celá „podnož“, obchodně-administrativní část objektu, a věž A, realizovala naše společnost veškerý skleněný obklad fasády, balkony na věži A, slunolam pro obchodně-administrativní část a pro věž A, nerezové zábradlí v obchodní pasáži a nerezové zábradlí na schodišti wellness centra. Celkový rozsah skleněné fasády činil cca 5 600 m2, konstrukčně byly všechny fasády řešeny jako tepelně izolované, provětrávané s konstantní spárou, s hliníkovým podkladním roštem, kdy byla použita barevná smaltovaná skla v několika odstínech RAL dle požadavků architekta. Celkový rozsah balkonů činil cca 950m2, konstrukčně byly balkony řešeny jako samostatné ocelové pozinkované zábradlí s čirou a barevnou prosklenou výplní, barevnost skel je řešena odstíny RAL dle požadavků architekta.

Dle půdorysného členění bylo nerezové zábradlí v obchodní pasáži strukturováno do dvou celků, z nichž oba při pohledu z nadhledu tvoří elipsu. Konstrukčně bylo řešeno čelně kotveným sloupkem se segmentovým dřevěným madlem ve tvaru „slzy“a prosklenou výplní z čirého skla. Nerezové zábradlí na schodišti wellness je konstrukčně řešeno z části čelně kotveným sloupkem se segmentovým dřeveným madlem s obdélníkovým průřezem a prosklenou výplní z čirého skla a dále pak pouze z madla o stejném průřezu kotveného bočně, pomocí nerezových úchytů k obvodovým stěnám schodiště. Slunolam na věži A a slunolam obchodně-administrativní části objektu (celkem 325 bm) je realizován pomocí samostatně vkládaných hliníkových lamel do nosné konstrukce tvořené konzolami, které jsou staticky jištěny nerezovým táhlem, lamela je spojena s konzolou pomocí úchytu.

Vzhledem k velké členitosti objektu a celkové koordinace s ostatními pracemi a řemesly, byla během realizace projektu největším úskalím složitá manipulace s materiálem. Velice náročné bylo i vzorkování všech částí dodávky a důraz investora jak na kvalitu použitých materiálů, tak zejména na provedení montážních prací.