AB Karl- Scharnagl- Ring

AB Karl- Scharnagl- Ring
Mnichov
[ 179 ]

realizace 2001–2003
investor Bayerische Immobilien AG
architekt Hilmer & Sattler & Albrecht
typ konstrukce atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel KG Bayerische Hausbau GmbH
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

V samotném centru Mnichova se Sipral v letech 2001–2003 podílel na rekonstrukci tří administrativních objektů. Přímo v sousedství sídla Bavorské státní kanceláře (Úřadb avorské vlády) vyrostla jedna samostatná sedmipodlažní hlavní budova a dvě šestipodlažní budovy, které se rozprostírají přes celou šířku vedlejšího bloku, jsou konstrukčně obdobné a liší se pouze půdorysně a zadními trakty a průchody jsou vzájemně propojeny. Na všecho bjektech je nejvyšší podlaží řešeno jako ustupující.

AB Karl- Scharnagl- Ring

Z důvodu vysoké hlučnosti působené provozem v centru města bylo nutné najít akustické řešení, které by pomohlo v interiéru hluk značně omezit. Všechny objekty proto mají provětrávané dvouplášťové fasády, z nichž první sestává z betonového skeletu se vsazenými otvíravými okny a druhá, předsazená přibližně o 60 cm, sestává rovněž ze skeletu, do kterého jsou vsazeny okenní rámové konstrukce z velmi subtilních profilů, aby byl umožněn maximální možný průhled. Tento vnější fasádní plášť byl společně s interiérovými příčkami kolem recepce hlavní budovy součástí dodávky Sipralu.

AB Karl- Scharnagl- Ring

Pro okna obvodového pláště budovyvyvinul Sipral ve spolupráci s firmou Hueck Hartmann unikátní fasádnísystém tvořený subtilními hliníkovými profily s povrchovou úpravou v odstínu DB 701 (Deutsche Bahn) a speciálními panty s nerezovými čepy a podložkami. Zatímco pevné okenní rámy jsou po celém obvodu okenní konstrukce, otvíravé okenní křídlo je tvořeno pouzevertikálními profily a horním profilem horizontálním. V dolní horizontální části je sklo ponecháno volné a jeho uchycení je řešeno strukturálním lepením pomocí 3M pásky a strukturálního tmelu Dow Corning DC 895. Panty umístěné na vertikálních profilech umožňují otevřít okno zinteriéru otočením až o 180° a zajistit tak přístup pro údržbu a čištění této části fasády. Z bezpečnostních důvodůjsou kliky na oknech odnímatelné a využívá je pouze údržba.

Interiérové příčky kolem recepce hlavní budovy jsou tvořeny rastrovou konstrukcí s výplněmi z velkoplošných tvrzených skel. Vzhledem k tomu, že přesun těchto nadlimitních skel na místo osazení byl velmi komplikovaný, využil Sipral systém přepravy skleněných panelů interiérem budovy. Na strop byla provizorně osazena vodící kolejnice, po které se pak v podvěsu na vozících a za pomoci savkového rámu prosklené panely dopravily až na danou pozici.