Integrovaná politika – Q + E

V Sipralu jsme přijali za své poslání vytvářet a poskytovat hodnoty v podobě technicky vyspělých, vizuálně atraktivních a dlouhodobě spolehlivých produktů, které jsou nedílnou součástí moderního životního prostředí lidské společnosti. Vážíme si svých zákazníků, obchodních partnerů, zaměstnanců a občanské společnosti a zodpovědně usilujeme o podnikání v souladu s všeobecně uznávanými etickými a morálními principy a zásadami. Jejich uplatňování tvoří nedílnou součást našeho podnikání a podílí se na utváření dobrého jména společnosti.