The Royal Bank of Scotland

The Royal Bank of Scotland
Manchester
[ 191 ]

realizace 2002–2004
investor The Royal Bank of Scotland
architekt RHWL Architects
typ konstrukce modulová fasáda
typ stavby administrativní
generální dodavatel Sir Robert McAlpine
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V období mezi říjnem 2002 a dubnem 2004 realizoval Sipral dodávku několika částí obvodového pláště stavby nové banky v anglickém Manchesteru, jejíž zastavěná plocha činí 4600m2 a plocha obvodového pláště cca 12000 m2. Sipral pro anglického dodavatele opláštění banky vyráběl čtyři typy (WT1, WT3, WT6 a WT7) z celkového počtu sedmi typů opláštění (WT1-WT7) tj. celkem cca 72 % celé plochy opláštění banky.

The Royal Bank of Scotland

Většina z typů fasád byla navržena jako modulová. Při minimální druhovosti a velkém objemu dodávky bylo možné zúročit všechny výhody modulových fasád – maximální kvalita výroby díky opakujícím se sériím a výrazné zkrácení montážních časů. Na základě schvalovací dokumentace zadané anglickým partnerem Sipral rozkreslil výrobní dokumentaci a zpracoval specifikace materiálu, podle kterých anglický partner materiál objednal a dodal do Prahy.

The Royal Bank of Scotland

Na fasádách byly používány zakázkové profily Schüco dodávané včetně speciální anglické stříbrné a modrošedé eloxované povrchové úpravy. Sipral zodpovídal za jejich obrábění, kompletaci a dopravu jednotlivých typů fasád do Anglie na místo stavby. Zakázka probíhala ve dvou postupných etapách - WT1 a WT3 a posléze WT7 a WT6.

Popis dodávaných konstrukcí:- WT 1 - modulová fasáda o rozměru 2x3,70m s kombinací 2/3 zasklení a 1/3 kamenného obkladu, lemování okenního otvoru bylo vymezeno zakázkovým profilem s modrošedou eloxáží- WT 3 - celoprosklené moduly o rozměru 1,5x3,70m - WT 6 - kombinace modulové a rastrové fasády přízemí budovy, včetně cca 130 vstupních a interiérových dveří ze systému RS65 a RS50N s osazenými dveřními zavírači - WT 7 - vysoce druhové moduly s kamenným obkladem a moduly s otvíravými velkoplošnými požárními strukturálně lepenými okny, dodávanými včetně motorického pohonu.

Jednou z technicky zajímavých částí dodávky byl svislý pás prosklení schodišťových jader tvořený moduly typu WT7. Byl tvořen velkými prosklenými moduly se dvěma okenními křídly, která mají strukturálně nalepená skla. Na severu jsou okenní křídla pevně vsazena do rámu, na jižní fasádě se obě křídla otevírají a zamykají pomocí soustavy elektromotorů. Náročnost kompletace těchto modulů spočívala jednak v osazení motorů, odladění systému zamykání a především v sestavení obrovských členitých modulových rámů, které vyžadovalo velikou pečlivost a trpělivost pracovníků na dílně.