Česká pojišťovna, Vladislavova

Česká pojišťovna, Vladislavova
Praha
[ 187 ]

realizace 2002
investor PPF
architekt Archikon
typ konstrukce rastrová fasáda, strukturální fasáda
typ stavby administrativní
generální dodavatel Konstruktiva Konsit
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Současný objekt České pojišťovny ve Vladislavově ulici v Praze vznikl rekonstrukcí stávající části budovy a její dostavbou v prostoru dvora. Rekonstrukce se týkala prostor interiéru v objektu do Spálené ulice, zatímco dostavba a nové fasádní konstrukce vedou do ulice Vladislavovy a do dvora.

Česká pojišťovna, Vladislavova

Pro nově vybudovanou část Sipral dodával prosklené fasádní konstrukce a rámové konstrukce v exteriéru, prosklené interiérové stěny s požární odolností i bez.

Česká pojišťovna, Vladislavova

Prosklené fasády z konstrukčního systému Schüco FW 50 jsou polostrukturální konstrukce s viditelnými vnějšími lištami ve vodorovném směru, se zatmelenou vnější svislou spárou. Vodorovné příčníky vložené mezi sloupky nesou plošné fasádní výplně tvořené pevně zasklenými izolačními dvojskly, výklopnými okny, dveřmi a neprůhlednými tepelně-izolačními panely. Uchycení výplňových prvků z vnější strany je ve vodorovném směru provedeno přítlačnými a krycími hliníkovými lištami, ve svislém směru jsou skla držena pomocí pojistek. Svislé spáry mezi skly mají šířku 20mm a jsou utěsněny speciálním silikonovým tmelem do líce zasklení.

Okenní a dveřní konstrukce systému Schüco Royal S 65 jsou univerzální tepelně izolační konstrukce pro okna a dveře s viditelnými profily křídel. Profily s přerušením tepelného mostu mají základní stavební hloubku 65mm. Tyto dveřní a okenní konstrukce jsou buď součástí prosklené fasády, nebo vsazené do stavebního otvoru, kotvené do stavební konstrukce hmoždinkami a po obvodě dotěsněné PU pěnou a silikonovými tmely.

Interiérové prosklené stěny bez požární odolnosti jsou zhotoveny ze systému Schüco jako rastrová fasáda typu sloupek-příčník s výplňovými prvky z izolačních dvojskel. Do prosklených příček jsou zabudované dveře ze systému Schüco Royal S 65 s viditelnými křídly. Interiérové prosklené stěny s požární odolností jsou zhotoveny ze sklohliníkového systému Harmann Sysfire. Konstrukce jsou vsazené do stavebního otvoru a kotvené pomocí slepých ocelových rámů s povrchovou úpravou zinkováním. Výplňové prvky z čirých skel mají rovněž požadovanou požární odolnost. Pohledové části prosklených stěn jsou pod úrovní podhledu ukončeny a nad úrovní podhledu pokračují jako stavitelné ocelové konstrukce s obložením ze sádrokartonových desek ve skladbě splňující požadovanou požární odolnost.