Glaverbel Czech - rekonstrukce sídla

Glaverbel Czech - rekonstrukce sídla
[ 186 ]

realizace 2002–2003
investor Glaverbel Czech
architekt AVE architekt
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, dvojitá fasáda, rastrová fasáda, bodová fasáda, strukturální fasáda, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Glaverbel Czech
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Glaverbel Czech, a. s., člen skupiny Glaverbel, je největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. Prestižní zakázka na nové progresivní opláštění budovy generálního ředitelství Glaverbelu byla pro Sipral velkou výzvou a zároveň oceněním a vyjádřením důvěry v kvalitu práce Sipralu jedním z největších světových dodavatelů skla. Celá rekonstrukce budovy a výměna jejího opláštění probíhala za plného provozu, včetně snížení budovy o tři patra. Z tohoto důvodu se opláštění realizovalo ve dvou etapách – 1.–3. a poté 4.–5. podlaží. Původní fasáda z tzv. „boletických panelů“ byla nahrazena novou inteligentní dvouplášťovou fasádou, která pomáhá v létě odvádět od fasády teplo, snižuje tepelný příkon celé budovy a šetří tím výkon klimatizace. V zimním období je fasáda napojena na vzduchotechniku budovy, předehřívá vzduch, snižuje tepelné ztráty a šetří tak cca 15 % energie potřebné k vytápění budovy. Nové opláštění bylo navrženo jako dvouplášťová energeticky úsporná fasáda. Její vnitřní plášť tvoří systémová rastrová fasáda Wicona s dvojitým zasklením. Vnější plášť je předsazený, tvoří ho terčová fasáda s jednoduchým kaleným sklem, která je zavěšena na ocelové konstrukci. V horní části dvojité fasády jsou osazeny centrálně ovladatelné ventilační klapky, ve spodní části je dvojitá fasáda otevřená. Zajímavými architektonickými prvky budovy jsou strukturální vykloněná fasáda vedlejšího schodiště a provětrávaný obklad fasády se smaltovaným sklem v systému Styl 2000.Dodavatelem všech skel použitých na budově byl samozřejmě Glaverbel Czech, a. s. Vnitřní fasáda objektu je zasklená izolačními dvojskly ve složení Planibel Azur 6 mm s Planibelem Top N 4 mm a izolačními panely se sklem Colorbel. Pro předsazenou fasádu se použilo sklo Planibel Linea Azzurra 12 mm vyráběné v závodě Glaverbel v Cuneu. Sklo bylo v maximální míře použito i u atypických vnitřních příček a markýzy hlavního vstupu o rozměru 1,5 x 6 m, která je zastřešena terčově uchyceným sklem a používá skleněná žebra o tl. 19 mm jako konstrukční materiál v návaznosti na kónické ocelové břity.