Severomoravská plynárenská

Severomoravská plynárenská
Ostrava
[ 183 ]

realizace 2002–2003
investor Severomoravská plynárenská
architekt Ateliér Simona
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, strukturální fasáda, atypické konstrukce, vnější obklady
typ stavby administrativní
generální dodavatel Tchas
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Sipral byl dodavatelem kompletního obvodového pláště budovy včetně opláštění dvoupodlažní přístavby, s výjimkou prosklené části severní dvorní fasády. Specifikem obou hlavních rastrových fasád výškové budovy je mimořádná plastičnost opláštění tvořená kombinací hliníkovýchalucobondových kazet s předsazenými prosklenými okenními pásy – kastlíky, jejichž výška se při zvyšujícím se podlaží snižuje. V místech pod kastlíky a také pod atikou přístavby se nacházejí pásy modrých smaltovaných skel, které zakrývají zářivkové fasádní osvětlení.Nejsložitější částí zakázky byl prosklený „tubus“ s vykonzolovanými jednacími místnostmi, který spojuje 2.–14. patro východní fasády. Tubus má půdorys ve tvaru úseče elipsového kužele a ve své horní části se trychtýřovitě rozšiřuje. Každé nárožní sklo a každá dvojice protilehlých ohýbaných vrstvených skel tohoto trychtýře měly jedinečný tvar. Horní ukončení východní eliptické fasády tvoří terčová fasáda nesená ocelovou konstrukcí z ohýbaných profilů, ve které je zabudováno osvětlení pro nasvětlení vnitřního prostoru. Toto prosklené zastřešení plynule navazuje na střešní plášť samotné nástavby.Nelehkým úkolem bylo opláštění dvoupodlažní přístavby s průběžně vykonzolovanou markýzou s terčově uchycenými skly v horní a spodní úrovni a s atikou s ohýbanými alucobondovými deskami s minimálním možným poloměrem 70 mm. Podobně obtížné bylo i opláštění tzv. „čepice“ budovy, vysoké 53 m. Montáž probíhala z vykonzolovaného lešení. Opláštění sledovalo zborcený oblý tvarželezobetonové konstrukce pomocí trojúhelníkových desek o rozměru 4 x 3 m a bylo projektováno ve 3D-modelování.