Hotel andel's

Hotel andel's
Praha
[ 180 ]

realizace 2001–2002
investor IMMO FUTURE 6
architekt D3A
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce
typ stavby hotel
generální dodavatel PORR Projekt
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Hotel andel’s se ze tří šestipodlažních budov a zaujímá exponovanou polohu v nově vznikajícím uličním bloku Nového Smíchova. Sipral dodával pro stavbu hotelu kompletní fasádní opláštění, okenní konstrukce a další prosklené prvky, jako např. markýzu z oceli a skla nad hlavním hotelovým vstupem, dvoje automatické dveře hlavního vstupu a automatické dveře do pasáže, okenní konstrukce západní fasády, strukturální zasklení části čtyřpodlažního atria nad pasáží či kopilitovou konstrukci na střeše budovy.Parter 1. a 2. NP u prvních dvou objektů od Plzeňské ulice tvoří celoprosklené fasády systému Schüco FW 50+. Parapetní a nadpražní pásy jsou v parteru vyplněny sklem se sítotiskovým vzorem. Stejné zasklení je použito i v tzv. pasáži Domino mezi prvními dvěma objekty. Fasády ve 3.–6. NP tvoří rámové okenní konstrukce, které byly vyráběny a dodávány na stavbu včetně zasklení, kde se osazovaly do již připravených stavebních otvorů. Mezilehlé plochy jsou vyplněny zatepleným sendvičem s přední stranou krytou ornamentálním sklem vzoru Crepi, pod nímž je umístěn tmavě červený plech. Díky předsazení ornamentálního skla mění červené pozadí panelů svůj odstín v závislosti na úhlu pohledu na fasádu a propůjčuje jí tak živost a proměnlivost. V úrovni stropních desek jsou fasády 3.–6. NP horizontálně členěny světlými linkami ze sklocementových panelů. Třetí budova objektu hotelu s jednopodlažním parterem přibližně zachovává členění fasád sousedních objektů, výplně mezi okny jsou zde však z desek Parklex - vodovzdorná lisovaná překližka s dřevěnou dýhou. Jiné je i provedení mezipodlažních říms, které z fasády vystupují a výrazně ji horizontálně člení.Nejzajímavější a výrobně nejnáročnější část stavby hotelu andel’s představovala konstrukce venkovního pavilonu „Crystal room“ na nároží prvního z objektů hotelu. Vzhledem k následné montáži skel bylo nutno ocelová žebra pavilonu uchytit s vysokou přesností (I5 mm) do základové betonové desky, opřené ve výšce asi 3 m na zdánlivě záměrně nestabilních šikmých nohách. Vnější plášť pavilonu je tvořen vrstvenými kalenými skly, opatřenými stejným sítotiskovým vzorem, jaký je i na na dalších fasádách. Skla vnějšího opláštění severní a jižní strany pavilonu jsou osazena do ocelových úchytů navařených na ocelových žebrech. Uchycení skel východní a západní strany zajišťují terčové úchyty. Opláštění spojovacího krčku mezi pavilonem a hotelem tvoří po stranách čiré sklo a na střeše ornamentální sklo Crepi. Vzhledem k omezenému prostoru a velkému formátu těchto skel představovala montáž spojovacího krčku nejnáročnější fázi prací na objektu pavilonu i na celém hotelu andel’s.