Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin
Praha
[ 113 ]

realizace 1998
investor Státní tiskárna cenin
architekt Ateliér Slavíček
typ konstrukce strukturální fasáda, vnější obklady, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Průmstav
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Objekt Státní tiskárny cenin se nachází v Růžové 6 v Praze 1. Je tvořen čtvercovým blokem domů, v jejichž vnitrobloku byl prázdný prostor. Cílem tohoto projektu bylo zastřešení dvora konstrukcí ve tvaru pyramidy stojící na železobetonových sloupech. Nosná konstrukce pyramidy je celá z železobetonu s velmi vysokým obsahem výztuží z důvodu zajištění vysokého stupně bezpečnosti v tiskárně cenin.

Státní tiskárna cenin

Sipral byl dodavatelem prosklené „špice“ pyramidy, kterou realizoval z rastrové fasády Schüco, dále dodavatelem zateplení objektu, které bylo provedeno ze sendvičových panelů TRIMO, které slouží zároveň jako hydroizolační uzavření objektu, okenních výplní a obložení bondovými kazetami. Okenní výplně pyramidy vyhovují extrémně náročným bezpečnostním požadavkům, jsou zaskleny neprůstřelnými bezpečnostními dvojskly a opatřeny bezpečnostním kováním.

Z technického hlediska bylo nejnáročnější vytvoření přesné kontinuální linie mezi spodní bondovou a horní prosklenou částí pyramidy, protože bondové desky jsou prostorově ohýbané, zatímco linie skel je strukturálně lepená. Přesnost opracování a montáže tudíž sehrála velmi důležitou roli.

Z hlediska zásobování byl projekt náročný nejen proto, že se nachází v centru města, které neposkytuje žádné zázemí pro skladování materiálu, ale především proto, že veškeré práce byly podřízené zvláštnímu bezpečnostnímu režimu Státní tiskárny cenin. V okamžiku závozu nebo expedice cenin, která mohla proběhnout i několikrát během jednoho dne, bylo nutné veškeré práce přerušit a budovu opustit, a proto bylo velmi náročné naplánovat hladký průběh, návaznost prací a zásobování stavby.