Letiště Praha Ruzyně - věž řízení letového provozu

Letiště Praha Ruzyně - věž řízení letového provozu
Praha
[ 105 ]

realizace 1997–1998
investor Řízení letového provozu ČR
typ konstrukce atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Metrostav
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Zvýšené požadavky na provoz mezinárodního letiště v Praze Ruzyni a výstavba nové odbavovací haly si vyžádaly zvýšení a modernizaci stávajícího dispečinku řízení letového provozu. Stará věž s kopulí radaru již nevyhovovala nárokům na efektivitu a bezpečnost provozu.Budova, na níž je věž postavena, má železobetonový skelet s centrální výtahovou šachtou. Do této šachty byla ukotvena ocelová prostorová konstrukce skeletu nové věže, který byl svařen a jako celek vyzdvižen a usazen nad starou věží. Konstrukce nové věže je dvoupodlažní, v horním patře je zvýšené pódium pro pět pracovišť dispečerů, v dolním patře je sociální zázemí, kuřárna a odpočinková místnost. Na střeše je umístěn nový horizontální otočný radar.Plášť věže je ze sendvičových desek Reynobond ve dvou barevných odstínech, které kryjí tepelnou a akustickou izolaci. Prosklení místnosti dispečerů tvoří atypická polygonální konstrukce, jež splňuje všechny náročné požadavky na užitné vlastnosti a klimatické podmínky.Na nosné prvky prosklení svařené z nerezové pásoviny je uchycen zasklívací systém Schüco SK 60V, který je otočený lištami do interiéru. Tuto úpravu si vyžádala technologie montáže a zasklení. Spodní patro je částečně obložené sendvičovými deskami a prosklené stejným systémem jako patro horní.Skla, vzhledem ke své hmotnosti a možnosti případné výměny, jsou osazena zevnitř a splňují požadavky jak na index zvukové neprůzvučnosti Rw=51dB, tak současně i na součinitel prostupu tepla k=1,36 W/m2K. U skel je také splněn požadavek na nízkou vnitřní reflexi, která je v tomto případě 8%, aby tak vyhověla dokonalému průhledu na letištní plochu. Vnější strana skla je upravena technologií Clearsheet pro snížení špinivosti a smáčivosti skel.