Panasonic

Panasonic
Plzeň
[ 83 ]

realizace 1996
investor Matsushita
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady
typ stavby administrativní
generální dodavatel Heberger CZ
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V roce 1996 byla zahájena výstavba velkého výrobního komplexu firmy Panasonic v Plzni. Náročného úkolu, výstavby a projektování, se úspěšně zhostila firma Takenaka Europe se svým projekčním týmem, který vedl architekt Tetsuji Yuki.

Panasonic

Předmětem dodávky firmy Sipral na výše uvedeném výrobním komplexu bylo opláštění administrativní budovy. Vlastní obvodový plášť se skládá z pásových oken vyrobených z hliníkového systému Hueck 2.1, na který v parapetní části navazuje opláštění stříbrnými sendvičovými panely s mikroprofilací. Tyto polyuretanové panely tloušťky 60 mm jsou na stavební konstrukci přikotveny pomocí hliníkového nosného roštu. Svislé krycí lišty mezi panely vytváří elegantní negativní spáru. Veškeré spoje jsou provedeny jako skryté a spolu se zalomenými nárožními díly fasád celkově napomáhají velmi ušlechtilému výrazu budovy. Nadpraží pásových oken je na vnější straně lemováno průběžným, tvarově členitým slunolamem vyrobeným z materiálu Alucobond v barvě Silbermetallic.

Panasonic

Dominantou administrativní budovy je její vstupní část se šikmou prosklenou fasádou ze Systému Schüco FW 50. Tato fasáda je přikotvena na subtilní nosnou ocelovou konstrukci. Vlastní vstup do budovy je realizován pomocí zapuštěného portálu s dveřmi vybavenými panikovým kováním umožňujícím volný únik osob z ohroženého prostoru. Napojení této fasády na svislý obvodový plášť je realizováno pomocí trojúhelníkových bočních fasád ze sendvičových panelů. K vlastnímu zasklení je použito modré sklo Planibel Dark Blue od firmy Glaverbel.