Campus Office Park B

Campus Office Park B
Brno
[ 279 ]

realizace 2011–2012
investor AIG/Lincoln
architekt A Plus
typ konstrukce modulová fasáda, rastrová fasáda, vnější obklady
typ stavby administrativní
generální dodavatel Skanska CZ
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Campus Science Park je součástí rozsáhlého projektu v západní části města Brna. Celý areál zahrnuje univerzitní kampus Masarykovy univerzity, nákupní centrum Campus Square a kancelářské budovy Campus Science Park. Campus Square a Campus Science Park jsou součástí nově vznikajícího projektu The Campus, jehož developerem je společnost AIG/Lincoln.

Campus Office Park B

Areál je situován v městské části Brno – Bohunice. V těsném sousedství areál navazuje na fakultní nemocnici v Bohunicích a Moravský zemský archiv. Dobrou dopravní dostupnost zajišťuje přivaděč k dálnici D1.

Campus Office Park B

Campus Science Park je rozdělen do několika budov, které po svém dokončení, spolu s Moravským zemským archivem, vytvoří uzavřené náměstí. Aktuálně jsou dokončeny budovy A a B, další budovy jsou ve fázi příprav.

Campus Office Park B

Budova A byla realizována v letech 2008–2009, budova B byla realizována v letech 2011–2012. Půdorys objektu budovy A, která přímo navazuje na objekty obchodního centra Campus Square, je pravoúhlý do písmene H. Objekt B navazuje na objekt A a půdorysně představuje tvar písmene T. Oba objekty mají šest nadzemních pater a dvě patra podzemní.

Hlavní část fasád obou objektů představuje modulová fasáda. Celkový rozsah dodávky modulů na obou částech činí cca 10 000 m2. Základním prvkem je modul o rozměrech 1,5 x 3,8m zasklený izolačním dvojsklem. Neprůhledné části modulů jsou osazeny smaltovaným sklem, které je na západních fasádách v místě vstupů opatřeno vzorováním. Třetina fasádních modulů je opatřena vyklápěcím oknem, které je osazeno v horní části modulu. Ve vstupech do objektů jsou v modulech osazeny mechanické celoprosklené karusely a dvoukřídlé dveře.
V suterénních patrech, na východní straně obou objektů, jsou provedeny rastrové fasády. Celkový rozsah dodávky na obou částech činí cca 800 m2. Fasáda je zasklena izolačním dvojsklem o maximální velikosti 3,5 x 2,5 m. Ve vstupech do prodejních jednotek v suterénu jsou instalovány trojkřídlé skládací dveře, které zároveň umožňují vjezd nabízených aut do autosalonu.

Součástí realizace je rovněž dodávka protipožární stěny, v 1. pp a 1. np mezi objektem A a nákupním centrem v celkovém rozsahu cca 125 m2. Stěna je zasklena požárně odolným sklem a je doplněna o vodní skrápění, které se aktivuje v případě požáru.