Keystone

Keystone
Praha
[ 276 ]

realizace 2011
investor Realty Pobřežní
architekt EM2N, Mathias Müller
typ konstrukce vnější obklady, rámové konstrukce, systémy stínění
typ stavby administrativní
generální dodavatel Průmstav
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Architektonicky výjimečný objekt Keystone je navržen švýcarskou architektonickou kanceláří EM2N jako novodobá interpretace českého kubismu. Tato nová dominanta Karlína vyrostla na hranicích původní karlínské zástavby na nároží ulic Pobřežní a Šaldova. Budova má tři podzemní podlaží pro parkování 68 automobilů a 8 nadzemních podlaží, která nabízí 6 500 m2 administrativních a 850 m2 komerčních ploch.

Keystone

Sipral se na tomto projektu podílel komplexním návrhem, výrobou a dodávkou obvodového pláště budovy. Severní a východní fasáda a celá hmota horních ustupujících podlaží je řešena jako kombinace provětrávané bondové fasády s prostorově tvarovanými obkladovými deskami, do které jsou ve stejném rytmu vloženy okenní výplně s předsazeným jednoduchým zasklením. V prostoru mezi oběma výplněmi jsou umístěny rolety stínění s el. pohonem a centrálním řídícím systémem.

Keystone

Na fasádě je umístěno 121 ks okenních výplní zabudovaných do otvorů v železobetonové konstrukci objektu. Před každým oknem ve fasádě s provětrávaným obkladem je na předsazených ocelových kotvách osazen rám se strukturálně lepeným jednoduchým kaleným sklem, který tvoří druhou rovinu zasklení.

Na spodní části atriové fasády (jižní fasáda), kde je použit kontaktní zateplovací systém, jsou okenní konstrukce bez předsazeného zasklení lemované výraznými plechovými šambránami.

Bondová fasáda o rozsahu 1400 m2 je zrealizována z materiálu Alucobond třída A2, který splňuje veškeré požadavky na tento typ fasády, včetně požárních. Jednotlivé desky (prostorové dílce) byly vyráběny na základě 3D modelu celé fasády.

V projektové fázi byla celá fasáda vymodelovaná v 3D software a na základě tohoto podkladu byly následně vytvářeny výrobní výkresy jednotlivých desek. Tento princip umožňuje přesně vyspecifikovat materiál potřebný pro výrobu a následně i desky v dostatečném předstihu předvyrobit. Montáž na stavbě probíhá pouze zavěšováním jednotlivých kazet do připravené podkonstrukce, bez dodatečných úprav na místě.

V přízemí budovy, v úrovni veřejné komunikace, na východní a severní fasádě, kde jsou vstupy do budovy a vstupy a výklace do nájemních jednotek, jsou rámové konstrukce provedeny z aluminiových profilů s povrchovou úpravou Edelstahl look, která pohledově imituje nerezovou ocel.

Pro mytí a údržbu jsou na terase v 5NP a na střeše ustupující nástavby vybudovány kotvy pro přístupový systém ROSTEK. Ke kotevním bodům se při čištění připevní přenosný výložník, na který lze snadno kotvit horolezecká lana. Tento systém umožňuje snadnější přístup k fasádě při její údržbě horolezeckou technikou, bez rizika mechanického poškození atik a fasád.