Filadelfie

Filadelfie
Praha
[ 268 ]

realizace 2010
investor BB Centrum – Filadelfie
architekt DAM architekti
typ konstrukce přístupové systémy, rastrová fasáda, modulová fasáda
typ stavby administrativní
generální dodavatel PSJ, a.s.
objem zakázky fasádního pláště 100–149 mil. Kč

Administrativní budova Filadelfie v pražské Michli je se svými sedmdesáti metry nepřehlédnutelná. Její fasádní vlny navozují dynamický pocit a odhmotňují základní tvar stavby. Tento efekt ještě podporuje opláštění celoprosklenou sklohliníkovou fasádou.

Filadelfie

Při projektování Filadelfie Sipral poměrně dlouhou dobu diskutoval a zvažoval, jaký typ fasádního pláště by byl pro budovu nejvhodnější. Výška budovy, velikost plochy fasády, požadová rychlost výstavby, to vše upřednostňovalo použití prefabrikovaného modulového řešení. Naproti tomu tvar budovy, úhel natočení mezi jednotlivými osami a celkem sedmnáct rozdílných úhlů v jedné čtvrtině objektu – to vše bylo vhodné pro použití rastrového standardního fasádního systému, který poměrně jednoduše řeší takovéto natočení v místě sloupku. Tento systém by však byl pomalejší v montáži, vyžadoval by použití lešení či šplhacích lávek, znamenal by větší riziko poškození jednotlivýh dílů a také by byl výrazněji ovlivněn počasím, teplotou a větrem. Nakonec bylo rozhodnuto použít pro opláštění modulové řešení s tím, že pro realizaci bude nutné vyvinout nový či upravit některý stávající fasádní modulový systém.

Filadelfie

Vzhledem k již zmíněným sedmnácti různým úhlům natočení se nabízely dvě varianty řešení. Buď navrhnout pro každý úhel jiný profil, anebo použít pokud možno jeden typ sloupkového profilu a ten pro každý úhel doplnit adaptérem, který vykryje požadovaný úhel. Zvítězila varianta druhá, avšak nakonec bylo zapotřebí vyrobit pro největší úhel ještě jeden sloupkový profil.

Filadelfie

Celkem bylo pro opláštění výškové budovy použito 2 530 modulů. Kompletace jednotlivých modulů nebyla jednoduchá, protože půdorysně byly vnější povrchy modulů, vnějších lišt a krycích plechů provedeny v různých odstínech, což zvyšovalo náročnost logistického zabezpečení. Moduly byly vyráběny ve dvou šířkových velikostech 1,35 a 2,7 m a jednotné výšce 3,9 m. Jsou tvořeny obvodovým hliníkovýcm modulovým rámem, mají jeden příčník ve výšce spondní hrany betonové stropní desky. Moduly široké 2,7 m mají středový sloupek. V místě velkého poloměru oblouku budovy byly použity moduly o šířce 2,7 m zatímco v místě malého poloměru moduly poloviční šířky.

Moduly jsou zaskleny izolačním bezpečnostním sklem se selektivní vrstvou Ipasol Neutral 48/27. Neprůhledné části jsou zakryty hliníkovými lakovanými kazetami z plechu tloušťky 2 mm. Pro osazování modulů byl využit speciální kolejnicový systém společnosti Rostek, který umožňuje montáž bez využití jeřábu i za náročných povětrnostních podmínek. Kolejnicový systém byl následně namontován v nejvyšším, 18. podlaží a slouží pro čištění objektu. Celková doba montáže modulové fasády činila pět a půl měsíce.