ČSOB, Radlická

ČSOB, Radlická
Praha
[ 242 ]

realizace 2006
investor Centrum Radlická
architekt AP Atelier
typ konstrukce přístupové systémy
typ stavby administrativní
generální dodavatel Skanska CZ
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Pro sídlo ČSOB V Radlické ulici v Praze 6, otevřené v roce 2006, Sipral zhotovil přístupové systémy pro údržbu vnitřních i vnějších částí budovy. Byly využity systémy značky Rostek, jejichž veškeré hliníkové části mají povrchovou úpravu přírodním Eloxem E6/EV1, ocelové části jsou zinkované.Přístup k vnějším obvodovým fasádám projektu je řešen pomocí jednokolejnicového přístupového systému Rostek RS133. Jedná se o subtilní hliníkový profil, který kopíruje tvar fasády, k níž je připevněn pomocí ocelových kotevních konzol, které profil vynesou do potřebné vzdálenosti od líce fasády. Každá jednokolejnicová dráha je opatřena vždy dvěma pojezdovými vozíky na manuální pohon, které jsou nesnímatelné. Jeden z dvojice pojezdových vozíků je opatřen šroubovou brzdou a dvěma oky pro připnutí zavěšené plošiny (gondoly). Pomocí šroubové brzdy, lze pojezdový vozík zastavit na kterémkoli místě jednoklejnicové dráhy. Plynulý a snadný chod pojezdových vozíků zaručují ložisková kolečka, po nichž se po profilu pohybují. Na vnějších obvodových fasádách projektu je celkem8 jednokolejnicových drah, což je cca 408 bm hliníkového profilu, a 16 ks pojezdových vozíků pro zavěšenou gondolu na manuální pohon.Pro přístup k vnitřní straně konstrukcí velkých světlíků zasklení atria byly použity celkem tři horizontální portálové lávky Rostek na motorový pohon, s pohyblivou věžovou nástavbou (pro dosažení spodního líce prosklené střechy). Podél stran atrií jsou na ocelových konzolách připevněny pojezdové profily, které slouží jako kolejnice pro portálové lávky. Konstrukce lávek je hliníková s ocelovými rámy, pohyb portálové lávky po kolejové dráze je zajištěn pomocí elektromotoru. Délka jedné portálové lávky činí přibližně 24 m. Celková délka pojezdových profilů pro dráhy pak činí 198 bm (3 x 66m).Pro údržbu vnitřních stran každé z celkem pěti menších světlíkových konstrukcí o rozměrech cca 8x8m byly použity 2 ks rovných horizontálních drah RS133. Hliníkové pojezdové profily jsou připevněny pomocí ocelových kotev ke stěnám atria, prostřední dráha pak k ocelové konstrukci světlíku, která je pro toto připevnění uzpůsobena. Po deseti jednokolejnicových drahách, na něž padlo zhruba 85 bm profilu, se pohybuje 20 vozíků na manuální pohon pro zavěšenou gondolu.Pro veškeré interiérové i exteriérové jednokolejnicové dráhy je použita zavěšená plošina (gondola) Rostek typ BMU pro 2 osoby. Z nástupového místa připojí obsluha ocelová lanka zavěšené plošiny k pojezdovým vozíkům a připojí kabel přívodu elektrické energie. Lanka a kabel je možné buďto spustit shora nebo vytáhnout na laně ze spodu.Vertikální pohyb zavěšené plošiny probíhá pomocí elektromotorů, jimiž je vybavena, pohyb horizontální je manuální, přitahováním se za pojezdový profil, fasádu nebo tažením těsně nad zemí. Pro přitažení k fasádě v její převislé části je gondola vybavena navijáky. Po ukončení práce proběhne odpojení lan a kabelu přívodu elektrické energie a pojezdové vozíky se ponechají na nástupovém místě zajištěné šroubovou brzdou proti pohybu. V exteriéru je nutno gondolu ochránit proti povětrnostním vlivům.