Zastupitelský úřad ČR

Zastupitelský úřad ČR
Lucembursko
[ 227 ]

realizace 2005
investor Ministerstvo zahraničí ČR
architekt Studio Arkiss
typ konstrukce strukturální fasáda, atypické konstrukce
typ stavby rezidenční, administrativní
generální dodavatel VCES
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Budova zastupitelského úřadu v Lucembursku je velmi známá vila, která je součástí lucemburského národního kulturního dědictví. Dům se nachází v bezprostředním sousedství Městského divadla a Velvyslanectví USA a Španělska, na rozhraní historického centra města a rezidenční čtvrti Limpertsberg. Byl postaven v roce 1915 lucemburským architektem Georgesem Trausem. Jde o bývalou vilu někdejšího lucemburského premiéra Pierra Wernera, jehož rodina nemovitost nabídla ke koupi České republice, jakožto novému členskému státu EU pro potřebu nového rezidentního zastupitelského úřadu. Česká republika budovu po zakoupení v roce 2005 rozsáhle rekonstruovala.V rámci rekonstrukce byl ke stávající budově přistaven objekt galerie, proskleného objektu vybíhajícího do prostoru zahrady, určeného pro výstavy a společenské akce zastupitelství. Jedná se o velmi světlou a vzdušnou stavbu, maximálně propojenou se zahradou několika posuvnými dveřmi, s atypickou konstrukcí střechy nesenou celoskleněnými lepenými nosníky.Sipral se na tomto projektu podílel dodávkou výplní otvorů v objektu vily - otvíravých dveří, pevných zasklení na schodišti, terčovým předsazeným zábradlím. Dále veškerým zasklením galerie, dodávkou její nosné ocelové konstrukce a zejména atypické nosné konstrukce střechy z výrobně náročných celoskleněných nosníků.Celoskleněná střecha galerie celkových rozměrů 35,0 x 5,15 m je tvořena 32 kusy skleněných rámů nesoucích skla střechy a svislých fasád.Skleněné rámy jsou sestaveny z jednoduchých vrstvených skel 3x15 mm v rozích přesahem slepených transparentním silikonovým tmelem. Rámy mají celkový rozměr 5,05x1,3 m, střecha je navržena ve sklonu 2% a proto má horní příčle rámu proměnnou výšku 32-42 cm.Sloupky rámů umístěných ve vzdálenosti 1,1 m jsou vetknuty svěrnými spoji do ocelových patek, které jsou součástí nosné ocelové konstrukce.Tepelně-izolační dvojskla stěn i střechy jsou na skleněné rámy přilepeny černým strukturálním tmelem.V podélné fasádě jsou umístěny 4 posuvné dvoukřídlé prosklené dveře zavěšené na nosné ocelové konstrukci galerie.