Nile House, River City

Nile House, River City
Praha
[ 204 ]

realizace 2004–2005
investor RCP Delta
architekt KPF
typ konstrukce rastrová fasáda, rámové konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Metrostav, divize 3
objem zakázky fasádního pláště 100–149 mil. Kč

Další z budov nově vznikající městské čtvrti River City na Rohanském ostrově, v pražském Karlíně, je Nile House. Na ploše téměř 20 tisíc metrů čtverečních nabízí prostory pro kanceláře, obchody, parkovací plochy a restaurace. Nile House má mnoho společných a podobných prvků s bezprostředně sousedícím Danube House, přesto si zachovává svůj osobitý charakter.

Nile House, River City

Konstrukci budovy s půdorysem ve tvaru lichoběžníku tvoří železobetonový skelet vytažený na východní, severní a západní straně až do výšky sedmi podlaží. Ve středu objektu je umístěno prostorné atrium kryté prosklenou střechou a z jihozápadní strany rozlehlou fasádou. Neprosklené fasádní plochy jsou řešeny jako zateplená provětrávaná fasáda obložená brazilskou žulou šedozelené barvy.

Nile House, River City

Firma Sipral pro Nile House dodávala veškeré prosklené konstrukce: střechu atria, prosklené vnitřní a vnější fasády, okenní a dveřní konstrukce. Tvarově i technicky nejzajímavější a nejsložitější bylo architektonické řešení prosklené střechy a hlavní fasády atria. Základní nosnou funkci zde plní primární ocelová konstrukce, velmi podobná jako v Danube House, zde však staticky pracuje jiným způsobem. Střecha celkových rozměrů 40 x 46 resp. 25 m je členěna na jednotlivé pásy (šedy) oddělené žlaby, jež jsou součástí nosného systému. Pro konstrukci střechy byl použit fasádní rastrový systém Schüco nesený sekundární ocelovou konstrukcí. Izolační vrstvy temperovaných žlabů jsou realizovány speciální folií. Obvod střechy je lemován elektricky ovládanými skleněnými klapkami.

Nile House, River City

Na jihozápadní straně je s okraje střechy svěšena asi 20 m vysoká a 46 m dlouhá tzv. hlavní fasáda, která má shodné estetické i technické řešení jako na Danube House, a tvoří tak hlavní sjednocující prvek obou budov. Nosnými prvky zasklení jsou vodorovné nerezové balotinované příčníky vyvěšené na vysokopevnostních nerezových táhlech z ocelové konstrukce střechy. Příčnou tuhost a stabilitu fasády zajišťují skleněná žebra, která jsou podepřená konstrukcí pochozích lávek. Všechna skla použitá na fasádě a střeše jsou s nízkým obsahem železa, opatřená soft-coatingovou vrstvou.

Důležitou částí dodávky Sipralu byly i tři interiérové fasády, oddělující kancelářské místnosti od prostoru atria. Původně navrhovaný rastrový systém fasád byl z důvodů optimalizace montáže změněn na modulový. Ve spolupráci s firmou Hueck byly vyvinuty nové profily a vznikla tak první realizace vnitřní modulové fasády bez přerušení tepelného mostu, s pohledovou šířkou hliníkových prvků 55 mm. Již z výroby zasklené moduly byly na stavbě doplněny výplněmi z perforovaného plechu a poté osazeny do výsledných pozic. Řešení ze systému Schüco byla použita pro vnitřní fasády s požární odolností, vnější fasády v přízemí a v sedmém patře, stejně tak pro všechna okna a dveře.

Součástí dodávky Sipralu byla i realizace stínění všech vnějších i vnitřních fasád objektu. Okna jsou stíněna hliníkovými žaluziemi, které jsou ve vytažené poloze skryté pod kamenným obkladem. Plochy vnitřních fasád jsou stíněny látkovými roletami ovládanými, buď plně automaticky nebo manuálně, v rámci jednoho patra. V přední části střechy je použito atypické stínění prostorovými plachtami, napnutými mezi nosníky ocelové konstrukce střechy.