Etický kodex

Etický kodex představuje deklaraci hodnot, principů a pravidel z oblasti obchodní a občanské etiky, ke kterým se společnost hlásí a zavazuje. Etický kodex Sipralu definuje normy chování a jednání, které by měly prostupovat všemi aktivitami, které společnost podniká.

 

 

Kodex rovných příležitostí

Kodex rovného zacházení definuje standardy požadovaného chování, které musí být naplňovány při všech činnostech Sipralu.