Instalace kapsule na Bořislavce

Instalace kapsule na Bořislavce

Každá část specifické konstrukce Bořislavky byla velmi náročná. Krystalický vzhled celé budově mimo jiných prvků dodávají skla s vysokou reflexí. 3D projektování napomohlo i tomu, aby oblouková skla pasovala na ohýbanou konstrukci. Při osazování těchto skel vážících až 800 kg jsme použili vakuový zvedák, kterým jsme rastrové konstrukce fasády zvedli do výšky 22 metrů.

Závěrečné montážní práce se zaměřily na úpravy oplechování a montáž atikové části zábradelních modulů. V interiéru jsme ladili lamelování obloukových skel. Budova hostí své nájemníky i návštěvníky ve vysoce unikátním prostředí poskytujícím 9 000 m² obchodních a až 24 000 m² kancelářských ploch. Centrum Bořislavka je pro nás symfonií uměleckého zážitku, moderní architektury a vysokého příkladu udržitelného přístupu. Pod světlíkem od Sipralu spojující budovy 1 a 2 se nachází veřejně přístupná vstupní hala, kde pozornost upoutá skleněná instalace od české designerské společnosti Lasvit, na které se Sipral také podílel. Prostory pro veřejnost, odpočinek a setkávání jsou místem spojení s přírodou. Navrženy byly předním českým a oceňovaným zahradním architektem Zdeňkem Sendlerem a jsou doplněna o umělecké elementy. Jedním z nich je dílo Na Horu od umělce Frederica Diaze, které odkazuje na obchodní cestu do Velvar, která místem procházela. Celý zážitek umocňují výhledy na Pražský hrad a do okolí, které jsou díky umístění celé stavby jedinečné z každé budovy, patra i terasy.

investor: KKCG Real Estate Group a.s.

architekt: Aulík Fišer architekti, s.r.o.