Jirny zahájily výrobu a kompletaci pro Wardian, v Londýně montujeme první balkony

Jirny zahájily výrobu a kompletaci pro Wardian, v Londýně montujeme první balkony

29. ledna 2018 – S nástupem nového roku můžeme konstatovat zatím hladký průběh naší doposud největší zakázky ve Velké Británii. Po úspěšné sérii akustických testů, během nichž jsme vyzkoušeli mnoho variant skel a úprav modulů, jsme zahájili výrobu, kompletaci i montáž.


Zatímco náš externí dodavatel se na projektu podílí výrobou konstrukcí ocelových balkonů, naše výrobně logistické centrum již od července loňského roku plně vytěžuje výroba hliníkových balkonů a fasádních modulů, včetně kompletací ocelových balkonů. „Souběh výrobních prací nám umožňuje nejen respektovat nastavený harmonogram, ale i vyrábět část konstrukcí v předstihu. Díky tomu jsme připraveni na zahájení montážních prací a máme náskok i při přípravě montážních postupů. Britský trh je totiž z hlediska dodržování bezpečnosti práce na stavbě velmi přísný,“ vysvětluje vedoucí projektu Ing. David Hošpes.

Souběžně se stavebními pracemi se v německém Rosenheimu a polské Lodži testují všechny otvíravé prvky fasády na operační síly, otvírací cykly a odolnost proti větru. A zatímco v projekci připravujeme hlavní vstupní konstrukce pro pódium a tzv. penthousy, na stavbě již montujeme reprezentativní části fasády, která se nachází ve 3. a 4. podlaží jihovýchodního rohu Západní věže. Klient, architekt a poprvé i veřejnost tak budou díky této konstrukci moci zjistit, jak bude celá stavba ve výsledku vypadat. Na úplné dokončení projektu se pak můžeme těšit v polovině roku 2020.