cz en fr

systém řízení

Nejenom technologie, ale i procesy jsou v Sipralu velmi důležité. Systém řízení společnosti Sipral je založen na procesním řízení. Znázornění procesů je uskutečněno prostřednictvím procesního modelu, který popisuje procesy a jejich vzájemné vztahy. Podporu procesů nám zajišťují implementované systémy Sap, IBM Lotus Notes, Bipolar a Sipralis. Zcela jedinečné řešení pro sledování výrobních a logistických procesů nabízí interní aplikace Trace & Tracking, která umožňuje zapojení externích dodavatelů do procesu a klientovi zajistí průběžné sledování dodávky z vlastní kanceláře.

Zobrazit více

integrovaná politika

Každý projekt je jedinečný, každý projekt je výzvou…

… pro vytváření originálních a spolehlivých řešení, které naplňují představy našich zákazníků.
… k zabezpečování vysoké kvality procesů s minimálním dopadem na životní prostředí a k jejich neustálému zlepšování.
… k profesnímu rozvoji zaměstnanců a využití jejich kreativity, odbornosti a týmové spolupráce ke zdokonalování poskytovaných řešení.
… k individuálnímu přístupu ke všem partnerům trhu, založeném na čestných a korektních vztazích.
… k řešení, které předchází možnému znečištění životního prostředí a jsou v trvalém souladu s požadavky právních norem v oblasti životního prostředí.
… k řešení, které zohledňují bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců.

 

Stáhnout PDF

procesní řízení

Základem vnitřního uspořádání Sipralu je jeho procesní model, který detailně popisuje jednotlivé procesy a podprocesy, jejich vstupy a výstupy, vazby mezi nimi a odpovědnosti konkrétních pracovníků. Z tohoto modelu dále vychází řídící model a organizační uspořádání společnosti.

Procesní model sleduje charakter tvorby „produktu“, tzn. popisuje jednak hodnototvorné procesy, jednak procesy podpůrné a řídící. Procesní model jako celek, resp. jeho jednotlivé procesy, prochází pravidelnými revizemi a rovněž interními audity, které provádějí certifikovaní interní auditoři. Všichni naši zaměstnanci absolvují příslušná školení o procesech a plně rozumí své roli v rámci procesního modelu.

Zobrazit více